บริการ

ออกแบบประมาณการและให้คำปรึกษา

โทรติดต่อ

ออกแบบ

ออกแบบ … ที่ตอบสนองความต้องการ

เพราะการออกแบบเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการก่อสร้าง เปรียบเสมือนการนำเริ่มต้นของการก่อสร้างให้เป็นรูปเป็นร่าง จะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั้งในแง่ของความหลากหลายด้านความต้องการ พื้นที่ใช้สอย ความจำเป็น บริบทรอบข้าง แม้ความแตกต่างในรายละเอียดเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลต่อการออกแบบ การออกแบบสร้างของเราจะสะท้อนให้เห็นความสมบูรณ์ในทุกมิติ ภายใต้พื้นที่ใช้สอยที่ได้รับการจัดสรรอย่างลงตัว เพียบพร้อมด้วยทุกฟังก์ชันภายในที่ครบครัน ตอบโจทย์ทุกชีวิตเพื่อสร้างความสุขและความสะดวกสบายในการใช้งาน

ให้คำปรึกษา

การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง เรามีวิศวกรและบุคคลกรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญพร้อมที่จะบริการการควบคุมและตรวจงานก่อสร้างอย่างครบวงจร โดยเราให้บริการตั้งแต่ เริ่มงานจนส่งมอบงาน โดยเรารวมวางแผนก่อสร้างของโครงการ และเรายังเข้าถึงการออกแบบสถาปัตยกรรม-วิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ครอบคลุมทุกงานเพื่อการประสานงานที่ลงตัว ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาระหว่างการก่อสร้างไปได้มากและส่งผลให้ได้งานที่มีคุณภาพ ตามความคาดหมายของเจ้าของโครงการให้มากที่สุด

ประมาณการ

บริการประการ โครงการก่อสร้าง ด้วยทีมวิศกรที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ช่วยให้คุณประมาณราคาที่จะสร้างได้รับ
– ถอดแบบประมาณราคา BOQ รับทุกรูปแบบ ตรงตามรูปแบบที่ต้องการ
– ทำราคา เพื่อทราบต้นทุน ที่แท้จริง ค่าแรงและวัสดุก่อสร้างที่ได้รับจริงตามรูปแบบ
– ทำรายการตรวจสอบและตรวจสอบจำนวนวัสดุก่อสร้าง ในโครงการเพื่อใช้ในการบริหารจำนวนที่เป็นไปตามจริง

ผลงานออกแบบประมาณการและให้คำปรึกษา